Odpowiedzialny biznes

CSR

Drill-Lab podchodzi do zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility - CSR) bardzo poważnie. Wszyscy czujemy na sobie odpowiedzialność za prowadzenie biznesu, który szanuje, chroni i przynosi korzyści naszym klientom, dostawcom, pracownikom, jak również lokalnej społeczności i środowisku. Wierzymy, że zasada ta powinna być zakorzeniona wszędzie tam, gdzie to stosowne, we wszystkich działaniach jakie podejmujemy.

Jako firma o krajowym i globalnym zasięgu, Drill-Lab współpracuje z klientami i dostawcami na całym świecie. Jest to dla nas przywilej, ale także odpowiedzialność, dlatego staramy się zaistnieć pozytywnie wszędzie tam, gdzie pracujemy. To ogromne doświadczenie dostarczyło nam wielu okazji do wymiany, zdobywania i przekazywania dalej dobrych praktyk na temat społecznej odpowiedzialności biznesu wspólnie ze wszystkimi naszymi partnerami i współpracownikami.

"Ludzie są naszą największą wartością" – to motto jest naszą inspiracją od wielu lat. Drill-Lab daje swoim ludziom szansę i przestrzeń, aby uczyć się i rozwijać w trakcie swojej kariery i osiągnąć swój pełny potencjał, a co za tym idzie – wzmocnić firmę. Dążymy do stworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy poprzez wykrywanie wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ich eliminowanie i kontrolowanie.

Tradycją Drill-Lab jest rekrutowanie wykwalifikowanych pracowników biurowych oraz inżynierów z lokalnych rynków pracy, a przez to wspieranie lokalnej gospodarki oraz lokalnych ośrodków naukowych. Z drugiej strony, jako firma o krajowym i globalnym zasięgu, Drill-Lab zawsze współpracuje z oraz wspiera społeczności i rejony, w których aktualnie pracuje - między innymi poprzez zatrudnianie lokalnych inżynierów i specjalistów, a także przez współpracę z klientami w celu zminimalizowania możliwych negatywnych wpływów na dany region.

Zawsze uważaliśmy, że identyfikacja, zarządzanie oraz minimalizacja wszelkich negatywnych wpływów na środowisko naturalne są naszą wielką odpowiedzialnością. Mając to na uwadze, Drill-Lab udowodnił swoją świadomość ekologiczną i we wrześniu 2011 roku uzyskał certyfikat zgodności z międzynarodową normą zarządzania środowiskowego ISO 14001.