Pozytywnie ocenieni

Drill-Lab pozytywnie oceniony po corocznym audycie TÜV RheinlandW dniach 22 i 23 października 2019 roku audytorzy TÜV Rheinland przeprowadzili II audyt w nadzorze na zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) Drill-Lab z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001.

Podczas pierwszego dnia audytu zespół audytorów, w towarzystwie audytorów wewnętrznych Drill-Lab , kontrolował jedną z kabin mudloggingowych firmy (tzw. polowa aparatura kontrolno-pomiarowa) oraz badał aktywność zespołu geologów Drill-Lab (tzw. operatorzy polowej aparatury kontrolno-pomiarowej) w czasie ich pracy nad jednym z projektów terenowych w Zachodniopomorskim.

W czasie drugiego dnia audytu, eksperci TÜV Rheinland, w towarzystwie audytorów wewnętrznych Drill-Lab, dokładnie sprawdzili główną siedzibę firmy w Zielonej Górze, przeglądając dokumentację i zapisy ZSZ, rozmawiając z wybranymi pracownikami Drill-Lab oraz obserwując ich pracę.

Tego samego dnia, podczas spotkania zamykającego audyt, eksperci TÜV Rheinland poinformowali nas, że w czasie audytu nie stwierdzono niezgodności, a audytorzy będą rekomendować jednostce TÜV Rheinland utrzymanie certyfikacji dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Drill-Lab opartego o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Jednocześnie audytorzy TÜV Rheinland wskazali nam potencjał do dalszego ulepszania systemu Drill-Lab.

W dniu 21 listopada 2019 roku przedstawiciel TÜV Rheinland przekazał nam oficjalne oświadczenie stwierdzające, iż Zintegrowany System Zarządzania Drill-Lab jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, a tym samym ważność certyfikatu Drill-Lab zostaje utrzymana.