Drill-Lab przeciw COVID-19

Drill-Lab COVID-19 responseDrill-Lab poważnie traktuje zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników. Chcemy abyś wiedział, że jesteśmy zaangażowani w zmniejszanie ryzyka narażenia na COVID-19 i podjęliśmy natychmiastowe działania, aby zapewnić zdrowe i bezpieczne miejsce pracy dla naszych pracowników, klientów i gości.

Nasze postępowanie w tym zakresie opiera się na aktualnych informacjach i wskazówkach ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) oraz Ministerstwa Zdrowia (MZ). W chwili obecnej Drill-Lab koncentruje swoje wysiłki w trzech głównych kierunkach:

  1. Ograniczenie ilości osób przebywających jednocześnie w tym samym miejscu.
  2. Odkażanie wszystkich powierzchni użytkowych.
  3. Zapewnienie odpowiedniej ochrony osobistej naszym pracownikom.

Prosimy każdego z naszych pracowników o czynny udział w działaniach prewencyjnych. Drill-Lab rozumie, że aby zminimalizować wpływ COVID-19, każdy z nas musi zachować się odpowiedzialnie. W miejscu pracy wszyscy pracownicy muszą przestrzegać naszych najlepszych praktyk, a dodatkowo wymagamy, aby każdy zatrudniony w trybie natychmiastowym zgłaszał swoim przełożonym fakt wystąpienia u niego objawów COVID-19.

Ponieważ epidemia COVID-19 nadal ewoluuje i rozprzestrzenia się, Drill-Lab uważnie monitoruje sytuację i aktualizuje swoje wytyczne w oparciu o najnowsze zalecenia GIS, MZ oraz innych organów administracji publicznej.