System kontrolno-pomiarowy

Na początku lat dwutysięcznych, korzystając z wieloletniego doświadczenia swojej kadry technicznej, Drill-Lab uruchomił rozwój, produkcję i sprzedaż nowoczesnych systemów kontrolno-pomiarowych przeznaczonych dla przemysłu wiertniczego.

Od tego momentu nasi inżynierowie i programiści tworzyli coraz to nowsze i doskonalsze wersje systemów, w tym czujniki o wysokiej precyzji, zaawansowany system akwizycji danych i specjalnie opracowane oprogramowanie, a także inne urządzenia wykorzystywane w branży naftowej oraz surface logging.

Kierujemy naszą ofertę do kontrahentów z branży wiertniczej chcących podnieść standard swoich urządzeń, które nie są wyposażone w nowoczesne cyfrowe systemy kontrolno-pomiarowe lub używają przestarzałych rozwiązań. Nasze systemy znajdują również odbiorców wśród firm, które chcą przywrócić do pracy wcześniej wycofane i obecnie niekompletne urządzenia wiertnicze.

Rok Typ systemu Klient Ilość
2005 Coiled Tubing PN Diament, Polska 1
2006 EasyRig PN Diament, Polska 1
2008 EasyRig PNiG Nafta, Polska 1
2009 EasyRig PNiG Nafta, Polska 1
2010 EasyRig PNiG Nafta, Polska 3
2012 EasyRig Astra Star, Kazachstan 3
2012 EasyRig PN Diament, Polska 1
2013 EasyRig Exalo Drilling, Poland 1
2014 EasyRig Exalo Drilling, Polska 1
2015 EasyRig Exalo Drilling, Polska 1
2016 EasyRig G-Drilling, Polska 1
2017 EasyRig G-Drilling, Polska 2
Sprzedaż systemówSprzedaż systemów Drill-Lab w latach 2005-2017

W naszych systemach kontrolno-pomiarowych stosujemy rozwiązania modułowe, dzięki czemu można je łatwo dostosować do wymagań klienta i projektu. Drill-Lab oferuje trzy podstawowe konfiguracje systemów (z możliwością dalszego rozbudowania), tj. EasyRig - montowany na typowych urządzeniach wiertniczych, SPR - mobilny system przystosowany do szybkiego montażu i demontażu nawet na urządzeniach o niewielkich rozmiarach i do prac krótkotrwałych, a także systemy instalowane na tzw. jednostkach Coiled Tubing.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z broszurą Systemy kontrolno-pomiarowe Drill-Lab (w języku angielskim) lub skontaktuj się z nami poprzez zakładkę Kontakt.